Български Български

01-03.09.2023 - Хиподрум Русе, Държавен шампионат за аматьори и съпътстващи турнири