Български Български

09.10.2022 - Русе, Състезание за чистокръвни английски коне селектирани и отгледани в България