Български Български

11.11.2018 - Житница, Тестиране на коне от порода Български Спортен Кон